Boomwortel Frezen

Boomwortel Frezen

 

Frezen Leidingen

Voor het ontstoppen van kleinere afvoeren zoals de keukenafvoer of doucheafvoer beschikken wij over diverse electrische veermachines. Deze veermachines zijn in staat om van kleine tot grotere afvoeren met meerdere bochten de verstopping te verhelpen.

Door de flexibele veer met boorkop boort hij zicht door de verstopping heen, schraapt en vergruist het vuil wat vervolgens weggespoeld kan worden. Vervuiling, slip en fosvaten wat in de leidingen achter blijft kunnen we op deze manier doen verwijderen.

In de grotere diameter rioolbuizen en of controleput komen we vaak boomwortels tegen die via een aansluiting of defect naar binnen groeien. Deze kunnen wij weg frezen om doorgang te krijgen in het riool, wel is het zo verstandig om de permanent te laten verwijderen en/of het defect te laten repareren.