Rookdetectie

Rookdetectie

 

Hinderlijke rioollucht?

Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping, doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank.

Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting zodat deze niet meer kan functioneren.
Riotec beschikt over een mobiel compact nevelapparaat, waardoor wij in staat zijn om gemakkelijk, zonder breekwerk en tijdverlies de eventuele luchtlekkage zichtbaar te maken.

Het nevelapparaat wordt via een slang op een afvoer aangesloten, vervolgens wordt een grote hoeveelheid nevelvloeistof in het rioolsysteem geperst en zal op het lekkage punt zichtbaar worden.

De nevelvloeistof veroorzaakt een witte nevel, de vloeistof is op alcohol basis zonder olie opgebouwd, moeilijk ontvlambaar en bijna reukloos en onschadelijk voor de gezondheid.
Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Hogelandseweg 9
6545 AC Nijmegen
T: 024-3453194
E: info@riotec.nl