title

Tips en Vragen

De boosdoener

Vaatwasmachines en wasmachines zijn de grote boosdoeners indien de afvoer is dichtgeslibd met vet- en zeepresten. Het maakt niet uit of u gebruikt maakt van vloeibaar wasmiddel, tabletten of zeeppoeder er zullen altijd vet- en zeepresten door de afvooer gespoeld worden. Het afvalwater bevat zeepschuim (sipsop), water spoelt sneller weg dan de zeepresten met als gevolg dat de vet- en zeepresten gaan aankoeken aan de buiswand, na verloop van tijd zal de diameter dermate verminderd zijn dat er een verstopping optreden. Indien vlak bij de wasmachine een wasbak aanwezig is dan is het aan te bevelen om met enkele regelmaat een grote hoeveelheid warm/heet water door de afvoer te spoelen. door de temperatuur zullen de vet- en zeepresten smelten en wegspoelen. Indien er toch een verstopping optreedt zit er meestal niks anders op dan professionele hulp in te schakelen.

Afvoeraansluiting?

Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld van een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Gootsteen verstopt?

In je huis zit tussen elke open verbinding met het riool een sifon, beter bekend als zwanenhals. Dus onder je gootsteen, wasbak of spoelbak zit zo’n ding en die zit daar niet voor niets. Een zwanenhals zorgt ervoor dat de gootsteen afgesloten wordt van het riool. Zo heb je geen open verbinding met het riool en krijg je geen vieze lucht door de buis binnen. Maar in de bocht kan behalve het nodige water, ook vuil achterblijven. Als het vuil zich ophoopt heb je een verstopping. Vaak is zo’n verstopping vrij simpel op te lossen. Sommige zwanenhalzen hebben een schroefdop onder de hals. In dat geval is het ontstoppen een klusje van niks.

Voorkomen is beter dan moeten ontstoppen: gooi nooit vet of etensresten weg door het door de gootsteen te spoelen of te proppen. Vet hecht zich heel gemakkelijk aan de dunne afvoerbuis en daar blijft van alles aan plakken. Zo krijg je wel heel gemakkelijk een verstopping.

Dakgoot verstopt?

Bij zware regenbuien komt u er vaak pas achter dat u een verstopt riool heeft, er moet ineens teveel water door een riool wat al half of helemaal verstopt zit, in het ergste geval komt het water binnen omhoog omdat het nergens anders naar toe kan. Als bij hevige regenbuien het water binnen via de toiletpot of een putje omhoog komt kunt u het beste buiten een regenafvoer losmaken of afzagen, water zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen en op het laagste punt uit het riool komen. Zorg er dus voor dat dit laagste punt buiten ligt, de regenafvoer dus.

Blad op het dak of in de tuin kan via een regenafvoer of putje in het riool terecht komen, zorg ervoor dat uw regenafvoeren voorzien zijn van een korf om blad tegen te houden, en maak regelmatig dak en dakgoten schoon.

Een verstopping van uw regenpijp kunt u gemakkelijk voorkomen door een bladvanger in de afvoeren van de goot te plaatsen. Is de dakgoot verstopt, dan kunt u de dakgoot uitvegen of uitspuiten. Ook kunt u de regenpijp “doorprikken”.

Douche verstopt?

Doucheputjes en wasbakken raken vaak verstopt door haren die in het siffon blijven steken, dit is op een makkelijke manier te verhelpen door het siffon los te draaien en schoon te maken. Als bij de douche het siffon is weggewerkt kan deze dus ook niet schoongemaakt worden, probeer het in dit geval met de gootsteenontstopper (floeper). Als dit ook niet lukt kunt u het ook nog proberen met een waterstofzuiger, op deze manier wordt het siffon leeggezogen en verdwijnen dus ook de haren.

Zorg ervoor dat het emmertje altijd in het schrobputje blijft zitten, hij zit er niet voor niks. Behalve dat het een stankafsluiter is die hinderlijke geurtjes tegenhoud zorgt het emmertje er tevens voor dat er geen grote dingen in het riool terecht kunnen komen, immers als het emmertje weg is ontstaat er een grote open verbinding met het riool.

Uitgedroogde siffons en emmertjes in schrobputten veroorzaken geuroverlast omdat er een open verbinding met het riool ontstaat. Vooral bij siffons en schrobputten waar weinig gebruik van wordt gemaakt bestaat de kans dat ze door verdampen uitdrogen, hierom is het aan te bevelen om deze af en toe te controleren en indien nodig even opnieuw te vullen met een beetje water.

Riool verstopt?

Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping, doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank.
Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting zodat deze niet meer kan functioneren. Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt geraakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak.

Meestal als iemand vaak last van verstoppingen heeft is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid, verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelingroei, lange afstanden voordat het riool bij de gemeente aansluiting is, het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken. Het meest voor de hand liggende is om de eerstvolgende keer dat u last heeft van een verstopping eens grondig uit te zoeken waar de verstopping zit, en waardoor deze veroorzaakt is. Als u de verstopping door ons laat verhelpen zullen wij dit onderzoek automatisch uitvoeren en u hierover uitgebreid informeren zodat verdere problemen voorkomen kunnen worden.

Toilet verstopt?

Maandverband, tampons, luiers, natte doekjes enz. enz. Al deze producten staan hoog genoteerd in de lijst met oorzaken van verstopt toilet, zorg voor een afvalbakje naast het toilet.

Let op met toiletverfrissers, het gebeurt vaak dat een toiletverfrisser los schiet en in de toiletpot valt. Als u niets in de gaten heeft spoelt u het toilet door en verdwijnt de toiletverfrisser met als gevolg dat deze in de zwanenhals van het toilet blijft steken en zo op zijn beurt weer een verstopping veroorzaakt. Voor het verwijderen van een dergelijke toiletverfrisser zal de toiletpot gedemonteerd moeten worden.